Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2022-138
Hankinnan nimi
Heterannan vedenottamon mangaaninpoistovaihtoehtojen selvittäminen
Päätöspäivämäärä
27.4.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Ramboll Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Erityisalahankinta, EU-kynnysarvon alittava
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kajaanin Vesi -liikelaitos pyysi tarjouksia Heterannan pohjavedenottamon mangaaninpoistovaihtoehtojen selvittämisestä ja mahdollisesta esisuunnittelusta. Tarkoituksena on selvittää toimenpiteet, joilla saadaan ottamolta toimitettavan talousveden laatu suositusten mukaiseksi.