Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-1872
Hankinnan nimi
Maaperätutkimustyöt Rovaniemen keskustan taajama-alueella
Päätöspäivämäärä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Pohjois- Suomen Betoni- ja Maalaboratorio Oy.

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelun Paikkatieto- ja tonttipalvelut on pyytänyt tarjouksia maaperätutkimustyöstä Rovaniemellä ajalle 2022-2025, joka käsittää paino- tai tärykairauksen Rovaniemen keskustan taajama-alueelta tarjouspyynnön ROIDno-2022-1872 ja sen liitteiden mukaisesti. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimuskauden arvioitu alkamispäivä on 1.7.2022. Sopimuskausi päättyy 31.12.2025. Sopimus syntyy, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sen. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.