Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
402130
Hankinnan nimi
Utrantien AKK, projekti 2683
Päätöspäivämäärä
15.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savon Kuljetus Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun kaupungin kaupunkirakennepalveluiden toimeksiannosta sillanrakennusurakan hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Työt hankkeessa käsittää Utrantiellä välillä Rantakylänkatu – Riihisärkänkatu olevan alikulkusillan rakentamisen lisäksi siihen liittyvien kaiteiden rakentamista ja vesihuollon rakenteita. Urakoitsijalla on oikeus aloittaa työt heti, kun tilaaja on antanut aloittamiseen kirjallisen luvan (poikkeus YSE 1998 17 §), kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluttua siitä, kun sopimus on syntynyt. Mikäli töitä ei aloiteta määräaikana, vähennetään mahdolliset lisäaikavaateet ensiksi niiltä päiviltä, joilta työmaan aloittaminen on viivästynyt. Urakoitsijan edellytetään tekevän työt yhtäjaksoisesti ja hyvän rakennustavan edellyttämällä tavalla. Sillan rakennusurakka viimeistelytöineen on oltava kokonaisuudessaan valmiina 15.10.2022 mennessä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.