Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
393971
Hankinnan nimi
Psykologin lähipäivät ja tutkimukset (perusaste ja 2.aste)
Päätöspäivämäärä
14.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Punos Terveysverkostot Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin opetustoimi pyytää tarjouksia psykologipalveluista tarjouspyynnön mukaisesti ajalle 10.8.2022 - 31.12.2022 ja 9.1.2023 - 3.6.2023 Hankinta toteutetaan käänteisenä. Tarjouksia arvioidaan ainoastaan laadun perusteella ja suurimman laatupistemäärän saanut tarjous voittaa. Hankintaan käytettävissä määrärahaa 100 000 € (50 000 € ajalle 10.8.2022 - 31.12.2022 ja 50 000 € ajalle 9.1.2023 - 3.6.2023). Asetettua määrärahaa ei saa ylittää. Määrärahan alittaminen ei vaikuta arviointiin. Sopimus siirtyy 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sellaisenaan. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Psykologin lähipäiviä sopimuskaudella on 2 päivää / viikko. Lisäksi tarjoajan tulee ilmoittaa psykologisten tutkimusten määrä, mikä vaikuttaa vertailuun. Psykologin lähipäivät (2 pv/vko) sisältävät muun muassa - Alkukartoituksia - Konsultointia - Keskustelu- ja tukipalveluita oppilaille - Verkostotyötä - Mahdollisesti myös 2.asteen koulupsykologin työnkuvan kehittämistä Psykologin tutkimusten tulee sisältää: - Lyhyt alkuhaastattelu (vanhemmat ovat täyttäneet Viivi-lomakkeen etukäteen ja psykologit voivat tarkistaa pedagogiset asiakirjat Wilmasta) - tutkimus * Wppsi - III * WISC - IV * WAIS - IIII * Osioita Nepsy - II * tutkimuskertoja min. 2 x 1,5 h (max. 4 h) - Palautekerta verkostona 1,5 h (sis. tarvittaessa keskustelua vanhempien kanssa ilman muuta verkostoa) - Tutkimuslausunto huoltajalle ja opetustoimelle - Mahdollinen lähete Kokonaiskustannushinta sisältää kaikki palvelusta aiheutuvat kustannukset. Tarjoaja sitoutuu siihen, (valittu palveluntuottaja), että aloittaa tutkimukset heti päätöksenteon jälkeen. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 9.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 18.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).