Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
394280
Hankinnan nimi
CRM-, Markkinointiautomaatio- ja Julkaisuhallintajärjestelmä / Business Joensuu Oy
Päätöspäivämäärä
16.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Avidly Oyj

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti pilvipohjaisen (SaaS) CRM-, Markkinointiautomaatio- ja Julkaisuhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektin, järjestelmän lisenssien sekä ylläpito- ja tukipalvelujen hankinnan käyttöönottoprojektin ajalle sekä sen jälkeiselle sopimuskaudelle 1.6.2022-31.5.2024 + optiomahdollisuus toistaiseksi voimassa olevalle sopimuskaudelle. Sopimus jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tavoitteena on taata Business Joensuulle HubSpotin tai vastaavan pilvipohjaisen CRM-, Markkinointiautomaatio- ja Julkaisuhallintajärjestelmän käyttöönottoprojektin sujuva läpivienti aikataulussa, budjetissa ja asiantuntevilla resursseilla taaten lisenssit sekä ylläpito- ja tukipalvelut. Hankinta koskee seuraavia ratkaisuja ja palveluita: Asiakkuudenhallintaratkaisu (CRM-ratkaisu), Markkinointiautomaatioratkaisu, Julkaisunhallintaratkaisu sekä käyttöönottoprojekti em. ratkaisuiden implementointiin ja integrointiin osaksi Business Joensuun operatiivista ympäristöä. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.