Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-026
Hankinnan nimi
Kiviainestuotteet 2022 - 2024
Päätöspäivämäärä
14.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Jarmo Toikka Ky - NCC Industry Oy - Peab Industri Oy Swerock - Rudus Oy - Seepsula Oy - Terrawise Oy - Viren-Yhtiöt Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Tarkemmat tiedot pyydetyistä kiviainelajikkeista ja arvioiduista määristä on ilmoitettu liitteessä 1 Hintalomake. Tarjoaja voi halutessaan lisätä muita tarjoamiaan kiviaineslajikkeita lomakkeelle.