Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
400386
Hankinnan nimi
Sisäilmatutkimukset, Joensuun Kodit Oy ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli
Päätöspäivämäärä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

A-Insinöörit Suunnittelu Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Joensuun Kodit Oy:n ja Opiskelija-asunnot Oy Joensuun Elli:n sisäilmatutkimuspalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2022-30.06.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.07.2025-30.06.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan hankintasopimus, jossa valitun toimittajan kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukainen sopimus. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta.