Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
392008
Hankinnan nimi
Källhagens skolan ulkopuolisen sadevesijärjestelmän ja salaojien uusiminen
Päätöspäivämäärä
17.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Vesivek Salaojat Oy - Källhagen skola sadevesiviemäröinti- ja salaojatyöt

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Hankinta sisältää Lohjan kaupungin Källhagen skola kiinteistön ulkopuolisen sadevesijärjestelmän ja salaojien uusimisen töineen. Tarjoukset on pyydetty tekemään täyttämällä hintatiedot tarjouspyynnön liitteenä olevaan tuotelistaan ja syöttämällä tarjouksen yhteishinta (alv 0 %) Tarjouspalvelun syöttölomakkeelle. Valintaperusteena on edullisin tarjoushinta. Hankinnassa noudatetaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Hankintaan sovelletaan Euroopan parlamentin ja neuvoston julkisia hankintoja ja käyttöoikeussopimuksia koskevaa direktiiviä 2014/23-25/EU. Hankinta kilpailutettiin Cloudia järjestelmän kautta tilakeskuksen ja hankintapalvelujen toimesta. Tarjouksia saatiin viisi kappaletta ja kaikki olivat tarjouspyynnön mukaisia. Tarjoukset avattiin 21.4.2022. Edullisimman tarjouksen jätti Vesivek salaojat Oy. Hintalomakkeen yhteissumma yhteensä 63 427,60 € (alv 0%). Selonottotilaisuus pidettiin 6.6.2022 edullisimman tarjouksen jättäneen palvelun tarjoajan kanssa. Palveluntarjoaja ilmoitti, että tarjous on tehty tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti ja tarjouspyynnössä eikä asiakirjoissa ollut ristiriitoja eikä epäselvyyttä.