Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
403032
Hankinnan nimi
Työsuhdepolkupyörien hankinta, Koulutuskeskus Brahe
Päätöspäivämäärä
21.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

GoByBike Finland Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Koulutuskeskus Brahe pyytää tarjouksia polkupyörien leasingpalvelusta, joka sisältää polkupyörän, ja verottajan hyväksymät tarvikkeet ja mahdolliset huoltopalvelut. Henkilöstöllä on mahdollisuus hyödyntää työsuhdepolkupyöräetua ja tilata polkupyörä tai sähköpyörä valitsemastaan polkupyöräliikkeestä, maahantuojalta tai pyöriä myyvästä verkkokaupasta. Tarjoaja vastaa työntekijän valitseman pyörän toimittamisesta työntekijälle sekä polkupyörän huolloista sopimuskaudella työntekijän valitseman huoltobudjetin mukaisesti. Palveluun kuuluu myös työsuhdepolkupyörien hintojen ja niiden kuukausittaisten laskutustietojen toimittaminen suoraan tilaajan palkanlaskentaan. Polkupyörään voidaan sisällyttää työntekijän valitsemia, verottajan polkupyöräetuun hyväksymiä pyörään kiinteästi liitettäviä lisävarusteita, kuten esimerkiksi kypärä, lukko, valot, tavarateline ja lokasuojat. Valitut lisävarusteet eivät vaikuta verotusarvoon, joka on pyöräkohtaisesti maksimissaan 100 €/kk. Koulutuskeskus Brahella on palveluksessaan noin 100 työntekijää. Koulutuskeskus Brahe miettii mahdollisuutta tarjota työntekijöilleen polkupyörän hankinta työsuhde-etuna verottajan luontaisetupäätöksen mukaisesti. Koulutuskeskus Brahella ei ole tiedossa kuinka moni henkilö tulisi käyttämään etua, eikä sitoudu tällä tarjouspyynnöllä minkäänlaisiin tilausmääriin, eikä tällä hetkellä ole tiedossa kuinka suuri osuus henkilöstöstä on kiinnostunut edun käyttämisestä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 8.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 14.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).