Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
403240
Hankinnan nimi
Moision päiväkoti 1:n vesikaton uusiminen bitumikatteiseksi
Päätöspäivämäärä
21.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Hankinta sisältää: Vesikatteen uusimisen alusrakenteineen, pinta-ala n. 1060 m2: vanha profiilipeltikate aluskatteineen (kartonki) ja ruoteineen puretaan; vanhat otsalaudat, reunapellit, lumiesteet sekä rännit ja syöksyt poistetaan; tarkistetaan alusrakenteiden kunto, katon korotus rakennesuunnitelmien mukaisesti, asennetaan huopakate valmistajan ohjeiden mukaisesti, sävy musta, vesikaton kaltevuus 1:7/1:4); uudet otsalaudat (kattovasojen päiden oltava yläosastaan pystysuorassa), reunapelit RR30, rännit ja syöksyt, väri RR20 (HUOM! Kts. rakennesuunnitelmat) Läpiviennit uusitaan rakennesuunnitelmien mukaisesti. Liitteessä IV_302_MOISION PVK 1_VESIKATTO_LÄPIVIENNIT esitetty saneerauksen yhteydessä toteutettava läpivientiaukon sijainti uuden IV-konehuoneen poistolle. Olemassa olevat läpiviennit uusitaan rakennesuunnitelmien (kts. korjaustyöselostus, luku 2.3) mukaisesti. Yläpohjaeristeiden uusimisen; vanhat eristeet poistetaan, asennetaan uusi eristevillalevyt rakennesuunnitelmien mukaisesti Vesikaton yläosan päättyessä seinään; avataan seinälaudoitus kauttaaltaan, jotta liittymä saadaan tiiviiksi ja varmistettua katon tuuletus, (HUOM! Kts. rakennesuunnitelmat) Vesikatteen ja yläpohjaeristeiden uusiminen tulee tehdä säältä suojassa. Purkutyöt saa aloittaa vasta sääsuojan asennuksen jälkeen. Purkujätteet tulee käsitellä asianmukaisella tavalla. Kaikkien purku- ja rakennusjätteiden poistaminen ja toimittaminen asianmukaiseen jätteenkäsittelypaikkaan kuuluu urakkaan kuin myös urakan jälkeinen työmaa-alueen siivous. Työmaa-alueen aitaus kuuluu urakkaan. Mitat ja määrät on tarkistettava työmaalla. Työ tulee tehdä valmiiksi 9.9.2022 mennessä urakoitsijalle sopivalla aikataululla. Kohteessa tehdään kesän aikana ilmanvaihtosaneeraus ja osa vesikaton eristetilassa kulkevista kanavista uusitaan eristeen vaihdon yhteydessä ilmanvaihtourakoitsijan toimesta.