Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
400027
Hankinnan nimi
Ensiapulaukut ja ensiapukaappien tarvikkeet II
Päätöspäivämäärä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Adaxer Oy - Ensiapulaukut ja -pakkaukset - Toimipaikkojen ensiapukaappien tarvikkeet Safedo Oyj - Ensiapulaukut ja -pakkaukset - Toimipaikkojen ensiapukaappien tarvikkeet

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti tilaajien toimipaikkoihin soveltuvien ensiapulaukkujen ja ensiapukaappien tarvikkeiden hankinnan sopimuskaudelle 1.7.2022 - 31.1.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.2.2024- 31.1.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on puitejärjestely, jossa tarjouspyynnön molempiin osa-alueisiin valitaan kaksi (2) toimittajaa / osa-alue. Sopimustoimittajiksi valitaan osa-aluekohtaisesti tuotevertailussa eniten pisteitä saaneet tarjoajat. Valittujen toimittajien kanssa tehdään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset hankintasopimukset.