Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2021364448
Hankinnan nimi
Markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuskumppani
Päätöspäivämäärä
20.6.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Avidly Oyj - Bob the Robot -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kotkan kaupunki hakee kahta kumppania kaupunkimarkkinoinnin suunnitteluun- ja toteutukseen. Hankinnalla/palvelulla haetaan sitä, että Kotkan kaupunkistrategiaa toteutetaan markkinoinnin keinoin parhaalla mahdollisella tavalla arvojen reiluus, rakkaus ja rohkeus mukaisesti. Reiluus tarkoittaa strategiassamme toimintaa tasa-arvoisesti, kestävästi ja kotkalaisella asenteella. Rakkaus kotiseudusta ja sen ihmisistä välittäen, ilon kautta, ja rohkeus innostuen, uskaltaen ja uudistuen. Kaupunkistrategiassa tahtotila vuodelle 2025 määritellään seuraavasti: Kotka on väylä uusiin mahdollisuuksiin. Kotka on reilu ja rohkea kaupunki, joka johdattaa luokseen asukkaita, matkailijoita ja yrityksiä upealla ympäristöllään, elinikäisen oppimisen edellytyksillä ja vahvalla yhteisöllisyydellä. Kotka on hyvän tuulen kotipesä, jossa kaiken ikäisillä kotkalaisilla on onnellista olla ja jota ei voi unohtaa, vaikka välillä kävisikin kokeilemassa siipiään maailmalla – sitä on Miä <3 Kotka. Markkinoinnin tehtävänä on vahvistaa Kotka-brändiä ja markkinointia kehitetään edistäen Kotkan tunnettuutta, elinvoimaa ja muutto- ja pitovetovoimaa, mikä vaikuttaa myös yritystoimintaan ja kannustaa mahdollisimman monen Kotkan puolestapuhujaksi. Kotkan kaupunki tarvitsee markkinoinnin suunnittelu- ja toteutuskumppaneita kaupunkimarkkinoinnin kokonaisvaltaiseen suunnitteluun kuin myös projektikohtaisiin markkinointikampanjoihin niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti. Matkailumarkkinoinnista Kotkalla on sopimus Cursor Oy:n kanssa. Kotkan markkinointiresurssit ovat rajalliset, joten hyvät ideat ja kustannustehokkuus on kaikessa tekemisessä tärkeää. Markkinointikumppanien odotetaan tuovan Kotkan arvojen mukaista uudenlaista näkemystä kaupunkimarkkinointiin. Lisäksi kumppanilta odotetaan vahvaa kokemusta markkinoinnista ja toimivista keinovalikoimista. RAJAUKSET Tällä kilpailutuksella syntyvä sopimus ei koske kampanjoiden ulkopuolella toteutettavia viestinnällisiä ja markkinoinnillisia toimia, kuten: - matkailumarkkinointia, josta erillinen sopimus Cursor Oy:n kanssa - painopalveluita, joista erillinen puitesopimus - yksittäisiä ja pienempiä graafisen suunnittelun palveluita, esim. lehtimainokset, esitteet, julkaisut, joista erillinen puitesopimus - suurien tapahtumien markkinointi (esim. Meripäivät, The Tall Ships Races) - yksittäisiä video- ja striimauspalveluja, jotka hankitaan tapauskohtaisesti - muu kuin kampanjoihin tarvittava valokuvaus - valtakunnallisen näkyvyyden strategista kehittämistä tai suunnittelua - brändiuudistuksia - lehti-, radio- tai muuta ilmoitustilaa - muu kuin kampanjoihin tarvittavat piirroskuvitukset, esim. jo hankitut kuvituskuvat ja niiden lisätilaukset - livekuvitukset - koulutuksia ja valmennuksia - digikanavien kehittämistä.