Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
402795
Hankinnan nimi
Juuan kunnan vuotuiset hakkuutyöt, 2022-2025
Päätöspäivämäärä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Bestmetsä Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan vuotuisten hakkuutöiden hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2022-31.12.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2024 - 31.12.2024, sekä yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankinnan kohteena ovat Juuan kunnan omistamien metsäalueiden vuotuiset hakkuutyöt, vuotuisten hakkuumäärien ollessa n.12.000-16.000 m³. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia.