Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
403650
Hankinnan nimi
Lohjan kaupungin linja-autoliikenteen ostovuoro 11.8.2022 - 2.6.2023, Lohja - Vappula - Virkkala - Mustio - Karjalohja
Päätöspäivämäärä
20.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Salon Tilausmatkat Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Lohjan kaupunki kilpailutti EU-kynnysarvon ylittävänä hankintana linja-autoliikenteen ostovuorot ajalle 11.8.2022 - 2.6.2023 kaikkiaan 17 kohteen osalta. Myöhemmin ilmenneet kohteet 18 ja 19 kilpailutettiin erikseen kansallisen kynnysarvon ylittävänä hankintana. Kohde 19 koski vuoroa Lohja - Vappula - Virkkala - Mustio - Karjalohja.