Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
386427
Hankinnan nimi
Lasten ja nuorten psykologipalvelut, Siun sote
Päätöspäivämäärä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Coronaria Tietotaito Oy - 1. Perheneuvolan psykologipalvelut (alv 0 %) (3.) - 2. Alle kouluikäisten psykologipalvelut osana perheneuvolapalveluja (alv 0 %) (2.) - 3. Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelut (alv 0 %) (2.) Mehiläinen Oy - 2. Alle kouluikäisten psykologipalvelut osana perheneuvolapalveluja (alv 0 %) (4.) - 3. Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelut (alv 0 %) (5.) Mielenkaari - 1. Perheneuvolan psykologipalvelut (alv 0 %) (4.) - 3. Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelut (alv 0 %) (4.) Punos Terveysverkostot Oy - 1. Perheneuvolan psykologipalvelut (alv 0 %) (1.) - 2. Alle kouluikäisten psykologipalvelut osana perheneuvolapalveluja (alv 0 %) (1.) - 3. Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelut (alv 0 %) (1.) Sofita oy - 1. Perheneuvolan psykologipalvelut (alv 0 %) (2.) - 2. Alle kouluikäisten psykologipalvelut osana perheneuvolapalveluja (alv 0 %) (3.) - 3. Oppilas- ja opiskelijahuollon psykologipalvelut (alv 0 %) (3.)

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti lasten ja nuorten psykologipalveluiden hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2023 + optiona mahdollista jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassaoleva. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisajalla 01.08.2023 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on sopimustoimittajalla kuusi (6) kuukautta ja tilaajalla kolme (3) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimuksen piiriin hyväksytään kaikki tarjouspyynnön kelpoisuusvaatimukset ja vähimmäisvaatimukset täyttävät palveluntuottajat. Tarjoajat asettuvat tarjousvertailun perusteella järjestykseen antamansa hinnan perusteella. Sopimuskaudella palvelu tilataan etusijajärjestyksessä ensisijaisesti palvelutyypin järjestyksessä ensimmäisenä olevalta palveluntuottajalta palveluntuottajan soveltuvuus huomioiden. Soveltuvuuteen vaikuttavat mm. alue, jonne tarjoaja on ilmoittanut toimittavansa palvelua ja palveluntuottajan mahdollisuus suorittaa palvelu tavoiteaikataulussa. Mikäli palveluntuottaja ei voi suorittaa palvelua tavoiteltavassa aikataulussa, palvelu hankitaan järjestyksessä seuraavana olevalta palveluntuottajalta.