Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
401619
Hankinnan nimi
Kutsuliikenne Pusulan, Nummen, Sammatin ja Karjalohjan alueilla
Päätöspäivämäärä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Lohjan kaupunki
Valitut toimittajat

Lohjan Taksikuljetus -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Tarjouskilpailu koskee kutsuliikennettä yhdellä pienoislinja-autolla tai invataksilla Pusulan, Nummen, Sammatin ja Karjalohjan alueilla niin, että liikennettä on jokaisella alueella ilmoitettuina viikonpäivinä. Ajoa on viitenä päivänä viikossa n. klo 7.30 - 16.00 välisenä aikana. Kuljetuksissa voi olla kutsuliikenteen lisäksi mukana koulukuljetuksia tai säännöllisempää palveluliikennetyyppistä ajoa. Kesäperjantaisin liikennöinti voi suuntautua myös Lohjan keskustaan asiointiyhteytenä. Lohjan kaupunki määrittelee kuljetukset ja hinnoittelee matkat. Kysymys on bruttoliikenteestä eli liikennöitsijä tilittää rahastustulot tilaajalle ja samalla myös raportoi matkustuksen. Tarjouskilpailu on avoin kaikille joukko- tai taksiliikennelain mukaisen joukkoliikenne- tai taksiluvan haltijoille. Sopimuksen peruskauden kestoksi on tarjouspyynnössä kirjattu 31.7.2024 asti. Tarkoitus on, että sopimus on voimassa syyslukukauden 2024 alkuun saakka, mutta kyseisen lukuvuoden päivämääriä ei ole vielä tällä hetkellä määrätty. Sopimusta on mahdollista jatkaa yhden vuoden optiolla.