Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
389044
Hankinnan nimi
Yhteistyöalusta toiminnalliseen työskentelyyn ja fasilitointiin, Karelia Ammattikorkeakoulu
Päätöspäivämäärä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Howspace Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Karelia Ammattikorkeakoululle toiminnallisen työskentelyn ja fasilitoinnin yhteistyöalustan hankinnan. Hankinnan kohde on yhteistyöalusta, joka on helppokäyttöinen ja mahdollistaa verkon kautta tapahtuvan yhteisen työskentelyn. Yhteistyöalustan tulee olla valmis selainpohjainen pilvipalveluratkaisu, joka on helposti ja nopeasti käyttöön otettavissa. Yhteistyöalustaa käyttävät henkilökunta, opiskelijat, tutkimus- ja kehittämishankkeet ja Karelia ammattikorkeakoulun eri toimintoihin osallistuvat yhteistyökumppanit. Tarjouspyynnössä ja sen liitteissä kuvattujen toiminnallisten ominaisuuksien (vähimmäisvaatimus) tulee olla käyttöönotettavissa välittömästi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen. Alustan käyttöönotto tapahtuu 1.7.2022 alkaen. Valitun toimittajan kanssa tehdään sopimus ajalle 1.7.2022 - 30.6.2024, joka jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuuden (6) kuukauden molemmin puolisella irtisanomisajalla, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintasopimus tehdään yhden tarjoajan kanssa.