Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
402843
Hankinnan nimi
Juuan kunnan taimien toimitukset 2023
Päätöspäivämäärä
23.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

MHY P-K -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan taimien toimitusten hankinnan vuodelle 2023. Hankinta käsittää Juuan kunnan taimimateriaalihankinnan sekä optiona taimien istuttamisen palvelun. Option käytöstä päätetään hankintapäätöksen yhteydessä. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Sopimuskauden aikana ei sitouduta vähimmäistilausmääriin ja hankitaan ainoastaan käytettävissä olevien määrärahojen sallima määrä. Tarjouspyynnössä mainitut määrät ovat suuntaa antavia arvioita eivätkä sido tilaajia.