Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
393739
Hankinnan nimi
Raahen lukion sisävalaistusjärjestelmän uusiminen
Päätöspäivämäärä
22.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Greenled Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjoustanne Raahen lukion sisävalaistusjärjestelmän uusimisesta kiinteähintaisena kokonaisurakkana. Hankinnan tarkoituksena on uusia lukion elinkaarensa päässä oleva sisävalaistus ja sisävalaistuksen ohjaus. Ajatuksena toteuttaa energiaa säästävä sisävalaistus ja sisävalaistuksen ohjaus. Valaisimien takuuajan tulee olla vähintään viisi (5) vuotta ja valaisimien elinkaaren vähintään 80 000 h. Tilaajalla täytyy olla takuuajan jälkeen mahdollisuus vaihtaa ja konfiguroida minkä tahansa järjestelmän osa. Aikaohjausten tulee olla toteuttavissa olemassa olevan kiinteistöautomaation kanssa (struxureware). Hankinta suoritetaan kokonaisurakkana. Annetun kokonaisurakkahinnan tulee sisältää laitteet ja niiden asennus, käytön opastus sekä ohjelmointi ja ohjelmointityökalut lisensseineen. Hinnan tulee sisältää myös nykyisen sisävalaistuksen purkutyöt kohteessa, vanhojen valaisimien toimittaminen kierrätykseen ja niistä menevät maksut. Toimituksen tulee sisältää konfigurointitiedostot, työkaluohjelmat ja mahdollinen lisenssi, sekä tarvittaessa väylämuunnin/liitäntäportti järjestelmän operoimiseksi. Tarjoajan tulee tutustua kohteeseen, joka sijaitsee osoitteessa Raahen lukio, Merikatu 1, 92100 RAAHE Tutustumisesta tulee sopia etukäteen Timo Salosen kanssa, puh. 040 135 6942. Tarjouksen jättäminen edellyttää tutustumista kohteeseen. Mikäli ei osallistuta, tarjous hylätään. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 30.5.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 6.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).