Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
394373
Hankinnan nimi
Siun soten suun terveydenhuollon päivystyspalvelut arkiaikana, iltaisin, viikonloppuisin ja pyhinä
Päätöspäivämäärä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Med Group

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti hammaslääkäri+hammashoitaja työparina tehtävien suun terveydenhuollon päivystyspalveluiden hankinnan Siun sotelle sopimuskaudelle 01.07.2022 - 31.12.2023 + mahdollisuus jatkaa sopimusta toistaiseksi voimassaolevana alkaen 01.01.2024. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana 01.01.2024 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Toistaiseksi voimassaolevan sopimuksen irtisanomisaika on sopimustoimittajalla kuusi (6) kuukautta ja tilaajalla kolme (3) kuukautta. Irtisanomisaika lasketaan sen kuukauden viimeisestä päivästä lähtien, jonka aikana irtisanominen on kirjallisesti tehty. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.