Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
394684
Hankinnan nimi
Kontiolahden kunnan maankäyttösuunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
27.6.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy Ramboll Finland Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kontiolahden kunnan maankäyttösuunnittelupalveluiden hankinnan sopimuskaudelle 01.06.2022 - 31.05.2025. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Suunnittelutyö tilataan sen perusteella miten suunnittelutyön tilaajan aikataulu soveltuu tarjouksen tekijän aikatauluun, mikä on suunnittelun vaativuustaso ja määrä verrattuna tarjoavan yrityksen resursseihin sekä tarjoajan tuntiveloitushinta ja muut hintatiedot (matka-, majoitus-, päivärahakustannukset yms.).