Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022399614
Hankinnan nimi
Katunäkymäkuvaus ja pilvipohjainen katselupalvelu
Päätöspäivämäärä
28.6.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Marjetas Academy Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Mahdollisia kuvattavia kohteita ja reittejä: -Kaupungin omistamat kadut -Koulujen piha-alueet -Liikuntapaikat -Puistot -Kaavoitettavat alueet -Venesatama-alueet -Siirtolapuutarhat -Muut kaupungin hallinnassa olevat alueet -Muut hyödylliseksi katsotut tiet ja alueet Määräaikaisen neljän (4) vuoden sopimuskauden aikana kuvauksia tehdään kolmena (3) kuvausjaksona vuosina 2022, 2023 ja 2024. Alustavan tiedon mukaan kuvattavat kilometrit n. 150 km / vuosi. Kyseessä on hankinnan valmistelun aikainen ennakoitu vuosittainen km-määrä. Reitit ja täsmälliset kuvauskilometrit vahvistetaan vuosittain erikseen sovitun aikataulun mukaisesti. Täsmennyksenä edelliseen: tilaaja kuitenkin sitoutuu tilaamaan vuosina 2022, 2023 ja 2024 kunakin vuonna vähintään 100 km laajuisen kuvauksen. Kuvauksen alustava ajankohta sovitaan aina hyvissä ajoin etukäteen kullekin kesälle/syksylle. Vuotuinen lopullinen ajoreitti toimitetaan tilaajalta SHP-muodossa 3 viikkoa ennen alustavasti sovittua kuvasajankohtaa. Kuvauksessa tulee kuitenkin huomioida säävaraus. Katunäkymäkuvauksen yhteydessä tehdään lisäksi laserkeilaus, jotta mittaus voidaan tehdä n. 10cm tarkkuudella yhtä kuvapistettä osoittamalla.