Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
KAJDno-2022-435
Hankinnan nimi
Kajaanin kaupunginteatteri - alueteatteri Sissilinna pieninäyttämö kalustehankinnat
Päätöspäivämäärä
1.6.2022
Hankintayksikkö
Kajaanin kaupunki
Valitut toimittajat

Vepsäläinen Oy

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kajaanin kaupunki pyysi tarjouksia Kajaanin kaupunginteatteri -alueteatteri Sissilinnan ja kaupunginteatterin kalusteista. Hankinta toteutettiin käänteisenä kilpailutuksena (ns. "ranskalainen urakka").