Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2020-031
Hankinnan nimi
Rintasyöpäseulontatutkimukset
Päätöspäivämäärä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Suomen Radiologikeskus Oy -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Seulontaan kuuluu kohderyhmän määrittäminen, seulontaan kutsuminen, asiakkaan neuvonta ja ohjaus, seulontatestien ottaminen ja tutkimus, palautetiedon antaminen sekä tarvittaessa jatkotutkimuksiin ohjaaminen. Palvelu tulee tuottaa sekä suomen että ruotsin kielellä. Seulonta tapahtuu palveluntuottajan röntgenkuvausvälineillä. Tarjottavaan palveluun sisältyvät seuraavat tehtävät: 1. Mammografiaseulontatutkimus 2. Täydentävät mammografiatutkimukset 3. Muut varmistustutkimukset 4. Seulontakuvien arkistointi Tarkempi palvelukuvaus on tarjouspyynnön liitteenä 1 (Palvelukuvaus).