Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
406032
Hankinnan nimi
Oppilashuollon koulukuraattoreiden ja - psykologien työnohjauspalvelut
Päätöspäivämäärä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Marvel Yrityspalvelut Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin opetustoimi pyytää tarjouksia koulukuraattoreiden ja - psykologien työnohjauksesta tarjouspyynnön mukaisesti ajalle 1.9.2022 - 31.12.2022 ja 9.1.2023 - 3.6.2023. Sopimus siirtyy 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sellaisenaan. • Työnohjausta lukuvuodelle 2022-2023 1 h/työntekijä kerran kuukaudessa, tiimissä 9 henkilöä käyttää työnohjausta. • Työnohjaus on pääsääntöisesti yksilöohjausta, mahdollisuus ryhmäohjaukseen tarvittaessa. Työnohjausta annetaan pääsääntöisesti etäyhteyden välityksellä, myös mahdollisuus lähitapaamisiin on oltava. • Työnohjaajalta edellytetään kokemusta lapsen ja nuoren tunne-elämän haasteiden hoitamisesta • Kuraattoreiden ja psykologien työnohjaus voisi jakaantua eri henkilöille: Psykologien työnohjaaja voisi olla psykologi ja kuraattorien työnohjaaja voisi olla kuraattori-/sosiaalityön tunteva ammattilainen • Eduksi katsotaan monipuolinen kokemus työnohjauksesta sekä oppilashuollosta / koulumaailmasta. Eduksi katsotaan neuropsykologinen ja sosiaalipalveluiden osaaminen • Sopimus työnohjauksesta siirtyy 1.1.2023 alkaen Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueelle sellaisenaan. Kumpikin osapuoli voi irtisanoa sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla. Kokonaiskustannushinta sisältää kaikki palvelusta aiheutuvat kustannukset. Tarjoaja sitoutuu siihen, (valittu palveluntuottaja), että aloittaa tutkimukset heti päätöksenteon jälkeen. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 22.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 28.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).