Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
405287
Hankinnan nimi
Seiväshyppypatja + telineet
Päätöspäivämäärä
30.6.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Westö Athletics Consulting -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Raahen kaupunki pyytää tarjousta IAAF hyväksytystä seiväshyppypatjasta telineineen, sis. piikkarisuojan, sääsuojan, metallisen seiväshyppypatjanalustan ja kilpailuhyväksytyt telineet sekä telineille sopivat pehmusteet suojaksi. Lisäksi tarjouksessa tulee olla 2kpl kilpailuhyväksyttyjä seiväshyppyrimoja. Patjojen tulee olla vähintään 800x600x80cm. Patjojen tulee täyttää niitä koskevat turvallisuusvaatimukset. Toimituskulut kohteeseen (Koivuluodon urheilukentälle, Raaheen) tulee sisältyä annettuun tarjoushintaan. Seiväshyppypatjojen toimitus mahdollisimman pian, mutta viimeistään 31.10.2022. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 21.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 28.6.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelut.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).