Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-2009
Hankinnan nimi
Katu- ja vesihuollon suunnittelu, Rivitie, Mikonperä, Virsutie ja Myllymatka klv
Päätöspäivämäärä
4.7.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Destia Oy, Asiantuntijapalvelut

Hankinnan tyyppi
Pienhankinta
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin Tekniset palvelu ja Napapiirin Vesi Oy ovat pyytäneet kakonaishintatarjousta Rovaniemen kaupungin 3. kaupunginosassa sijaitsevan Myllymatkan uuden kevyen liikenteen väylän välillä Talvitie-Kt 79 kevyen liikenteen väylän katu- ja valaistussuunnitelman laatimisesta, sekä 15. kaupunginosassa sijaitsevien tonttikatujen (Rivitien, Mikonperän ja Virsutie) katu-, valaistus- sekä liikenteenohjaussuunnitelmien ja vesihuollon saneeraussuunnitelmien laatimisesta. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Kyseessä on kertahankinta. Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimuksen. Suunnittelutoimeksianto päättyy, kun tehtävä on suoritettu ja vastaanotettu hyväksytysti. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.