Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
388992
Hankinnan nimi
Säle- ja rullaverhot sekä pimentävät kangasverhot
Päätöspäivämäärä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Artic-kaihdin Oy - Kohde 1. SÄLE- JA RULLAVERHOT (2.) - Kohde 2. PIMENTÄVÄ VERHOKANGAS (2.) Karjalan Kaihdin Oy - Kohde 1. SÄLE- JA RULLAVERHOT (1.) - Kohde 2. PIMENTÄVÄ VERHOKANGAS (1.)

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti säle- ja rullaverhojen sekä pimentävien kangasverhojen hankinnan sopimuskaudelle 1.9.2022 - 31.8.2024 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus ajalle 1.9.2024 - 31.8.2025 ja 1.9.2025 - 31.8.2026. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + (1) vuodella ajalle 1.9.2024 - 31.8.2025 + 1.9.2025 -31.8.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimus-/optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, niin optiokausilla sovelletaan puitesopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan puitesopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on kahden (2) toimittajan puitejärjestely / kohderyhmä, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset / kohderyhmä. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja valitsee puitejärjestelyn vertailussa eniten pisteitä saaneen toimittajan, jonka tämän sopimuksen mukaiseen tuoteluetteloon ko. tuote sisältyy.