Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
403398
Hankinnan nimi
Teolliset pullokaasut
Päätöspäivämäärä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Oy Woikoski Ab

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti teollisten kaasujen hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2022 - 31.7.2025 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2025 - 31.7.2026, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta. Tarjouspyyntö käsittää pullokaasut, joiden hintaan on sisällytettävä pullovuokrat ja kuljetuskustannukset.