Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
97788
Hankinnan nimi
Suoradigitaalinen osastokuvauskone
Päätöspäivämäärä
13.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

1) Sonar Oy, Samsung GM85 2) Tromp Medical Oy, Carestream DRX Revolution Plus

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohteena on suoradigitaalinen osastokuvauskone Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä sen Erva-hankintarenkaalle tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä määritellyn mukaisesti. Hankintarenkaalla tarkoitetaan PPSHP:n ja muiden kuntien, kuntayhtymien, kuntayhtymäkonsernin ja/tai sairaanhoitopiirien muodostamaa hankintarengasta. Hankinnassa mukanaolevat hankintarenkaan yksiköt ovat : Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä - Oulun yliopistollinen sairaala - Oulaskankaan sairaala Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymä - Pääterveysasema Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä - Kainuun keskussairaala Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite - Keski-Pohjanmaan keskussairaala Lapin sairaanhoitopiirin alue: - Lapin keskussairaala. Tarjouspyynnön mukaisesti hankinnasta muodostetaan puitejärjestely, johon valitaan kaksi (2) laitetta. Laitteet asetetaan tarjousvertailun mukaisesti etusijajärjestykseen. Tilaukset tehdään kulloisenkin tarpeen mukaisesti etusijajärjestystä noudattaen. Mikäli ensisijainen laite ei ole kyseiseen tarpeeseen soveltuva Tilaajalle soveltuvana ajankohtana, hankitaan etusijajärjestyksessä toisena oleva laite. Sopimuskauden pituus on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen mahdolliset optiokaudet yksi (1) + yksi (1) vuotta. Tilaaja päättää optioiden käyttöönottamisesta ja kunkin optiokauden pituudesta erikseen. Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle ensimmäisen option käyttöönottamisesta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä ja toisen option käyttöönottamisesta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä. Laitteita hankitaan alustavan arvion mukaan hankintarenkaan alueella seuraavan kahden vuoden aikana noin 5 kpl ja sen jälkeen mahdollisilla optiokausilla tarvittaessa tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään tilausmääriin.