Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
97788
Hankinnan nimi
Suoradigitaalinen osastokuvauskone
Päätöspäivämäärä
27.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Hankinnan kohteena ovat suoradigitaaliset osastokuvauskoneet Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle sekä sen erva-hankintarenkaalle tässä tarjouspyynnössä sekä sen liitteissä määritellyn mukaisesti. Sopimuskauden pituus on kaksi (2) vuotta, jonka jälkeen mahdolliset optiokaudet yksi (1) + yksi (1) vuotta. Tilaaja päättää optioiden käyttöönottamisesta ja kunkin optiokauden pituudesta erikseen. Tilaaja ilmoittaa Toimittajalle ensimmäisen option käyttöönottamisesta ennen varsinaisen sopimuskauden päättymistä ja toisen option käyttöönottamisesta ennen ensimmäisen optiokauden päättymistä.