Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
405302
Hankinnan nimi
Kiteen kaupungin keskustan kiertoliittymän rakentamisen kokonaisurakka (MRU)
Päätöspäivämäärä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Destia Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Kiteen kaupungin keskustan kiertoliittymän rakentamisen kokonaisurakan hankinnan. Hankinta koskee Kiteen kaupungin keskustan kiertoliittymän rakentamisen kokonaisurakan toteuttamista tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisessa laajuudessaan. Urakkakohde sijaitsee Kiteen keskustassa Kiteentien, Savikontien, Keisarinkujan sekä Palomäen liittymässä. Urakkaan kuuluvat urakka-asiakirjojen mukaiset työtehtävät sekä työmaan johtovelvollisuudet ja työmaapalvelut. Urakkamuoto on pääurakka, jossa maarakennustöiden urakoitsija toimii pääurakoitsijana sekä Vna 205/2009 tarkoittamana päätoteuttajana ja työmaan turvallisuudesta vastaavana urakoitsijana. Urakoitsija voi aloittaa työt heti kun urakkasopimus on allekirjoitettu, todistus rakennustyövakuutuksesta toimitettu rakennuttajalle, urakkasopimuksen mukainen vakuus luovutettu rakennuttajalle, työmaa-alueen järjestelysuunnitelma, työaikataulu, turvallisuussuunnitelma ja työmaan laatusuunnitelmat on hyväksytty. Urakka on tehtävä yhtäjaksoisesti työn aloittamisesta loppuun saakka. Arvio varsinaisten rakennustöiden varhaisimmalle aloitukselle on 08.08.2022. Urakan on oltava kaikilta osiltaan täysin valmiina ja kaikki viimeistelytyöt tehtynä viimeistään 02.06.2023. Välitavoitteen, eli sidotun kantavan kerroksen (ABK) pohjat on oltava valmiit viikolla 39 urakkaohjelman mukaisesti. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintasopimus tehdään yhden (1) toimittajan kanssa.