Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
407481
Hankinnan nimi
Liperin kunnan Rahtitien jatkeen rakentaminen
Päätöspäivämäärä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Koneurakointi Antero Varis Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Liperin Rahtitien jatkeen rakennusurakan hankinnan. Urakka käsittää seuraavat katujen rakennustyöt suunnitelma-asiakirjojen ja tarjouspyynnön mukaisesti käyttökuntoon saatettuina viimeistelytöineen: - Kaivantojen tuentatarpeen geotekninen arviointi - Katujen rakentaminen: • Rahtitien jatke plv 150-480 • viherkaistalla erotetun kevyenliikenteenväylän rakentaminen plv 150-480 - Kuivatuksen rakentaminen • Salaojat • Muut suunnitelman mukaiset verkoston laitteet - Muut työt: • Liikennemerkit • Tiemerkinnät • Tilapäisten liikennejärjestelyjen järjestäminen - Viimeistelytyöt: • Nurmetukset (uudet ja rikkoutuneet) • Asfaltointityöt eivät kuulu urakkaan, Urakoitsijalle kuuluu kuitenkin pohjan viimeistely tasausmurskeineen asfaltoitavaan kuntoon, yhteydenpito asfaltointiurakoitsijaan ja asfaltoitavan alueen luovutus asfaltointiurakoitsijalle sekä reunamurskeiden asennus asfaltoinnin jälkeen. Varsinaisen asfaltoinnin maksaa tilaaja suoraan asfaltointiurakoitsijalle. Urakan tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Rakennuskohde on hyväksytty Liperin kunnan vuoden 2022 investointiohjelmaan. Rahtitien rakentamisen käynnistys edellyttää vielä lautakunnan erillispäätöstä, joka tehdään 16.8.2022. Urakkasopimuksen edellytys on, että koko hankkeen rahoitus saadaan järjestettyä. Mikäli ko. rahoituksesta johtuen hanketta ei voida toteuttaa, kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta esittää toisiinsa kohdistuvia vaatimuksia. Hankintamalli on yhden (1) urakoitsijan hankintasopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta urakoitsijalta.