Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
395754
Hankinnan nimi
Työvaatteet ja työkengät
Päätöspäivämäärä
28.7.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Würth Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Lieksan kaupungille työvaatteiden ja työkenkien hankinnan sopimuskaudelle 1.8.2022 - 31.7.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 1.8.2024 - 31.7.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tarjottavien tuotteiden tulee olla laadultaan ja soveltuvuudeltaan tarjouspyynnön mukaiseen ammattikäyttöön soveltuvia. Kaikkien hankittavien tuotteiden tulee olla käyttötarkoitukseen sopivia kestävyytensä sekä valmistusmateriaaliensa ominaisuuksien osalta. Lopullisen käyttöön soveltuvuuden ratkaisee tilaaja. Tuotteiden tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Hankintamalli on kolmen (3) toimittajan puitejärjestely, jossa valittujen toimittajien kanssa tullaan tekemään tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaiset erilliset sopimukset. Tilaaja tekee tilauksen suoraan valitulta toimittajalta seuraavan toimintamallin mukaisesti: Tilaaja tulee valitsemaan sopimustoimittajista toimittajan, jonka tarjouspyynnön ja tarjouksen mukaisessa hinnastossa ko. tuote on hinnaltaan halvin.