Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
VLK/253/10.03.02.00/2022
Hankinnan nimi
Hankesuunnitelman laadinta, Valkeakosken kaupunginteatterin peruskorjaus
Päätöspäivämäärä
10.8.2022
Hankintayksikkö
Valkeakosken kaupunki
Valitut toimittajat

A-Insinöörit Rakennuttaminen Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Valkeakoskella Koulutus- ja hyvinvointikeskus on valmistellut Valkeakosken kaupunginteatterin Tarveselvityksen. Tarveselvitys on hyväksytty koulutus- ja hyvinvointilautakunnassa 19.4. § 41 ja kaupunginhallituksessa 9.5. § 141. Valkeakosken kaupunginteatteri on vuonna 1900 valmistunut entinen seuratalo. Ab Walkiakoski rakennutti seuratalon työväelleen. Alkujaan rakennus oli uusrenessanssityylinen, mutta laajennusten ja korjausten yhteydessä koristelua on karsittu. Alkuperäisestä rakennuksesta on edelleen jäljellä mm. pyramidimainen torni rakennuksen keskellä. Rakennuksessa toimii nykyisin Valkeakosken kaupunginteatteri. Rakennus on arvioitu maakunnallisesti merkittäväksi sekä vuoden 1990 että 2015 inventoinnissa. Rakennuksella on kaupunkikuvallista merkitystä Seurahuoneenkadun päätteenä ja osana Valkeakoskenkatua. Rakennus on edellisen kerran peruskorjattu ja laajennettu 1990 luvun taitteen aikaan. 2016 tehtiin teatterin aulan ja lämpiön pintaremontti sekä 2019 entinen lavasteverstas muutettiin laajemmassa korjauksessa Teatteritaiteen opetuksen tiloiksi. Tarveselvityksessä on käyttäjän toimesta kuvattu nykyiset tilat ja niiden suurimmat puutteet sekä laadittu kuvaus tarvittavasta muutoksesta. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti käynnistetään Valkeakosken kaupunginteatterin peruskorjauksen hankesuunnittelu. Hankesuunnitelma tulee toimimaan pohjana päätöksenteolle. Hankesuunnitelmassa on tutkittavana tarveselvityksen määrittelemät tila- ja muutostarpeet sekä myöhemmin työn aikana valmistuvan kuntotutkimuksesta syntyvien korjaustarpeiden huomioiminen hankesuunnitelmassa. Liitteenä yksilöity tarjouspyyntö liitteineen (liite 5 sähköinen linkki tarjouspyynnössä)