Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
402836
Hankinnan nimi
Juuan kunnan puutavarakuljetukset 2022-2025
Päätöspäivämäärä
11.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Juuan kunnan puutavarakuljetusten hankinnan sopimuskaudelle 01.09.2022-31.12.2023 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiot. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2024 - 31.12.2024, sekä yhdellä (1) vuodella ajalle 01.01.2025 - 31.12.2025 ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään perussopimuskauden, tai ensimmäisen optiokauden loppuun. Mikäli sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi ( 6) kuukautta ennen sopimuskauden / optiokauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.