Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
390666
Hankinnan nimi
Plasmafereesilaitekokonaisuus (LEASING), Siun sote
Päätöspäivämäärä
11.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Fresenius Medical Care Suomi Oy -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti plasmafereesilaitekokonaisuuden (leasing) hankinnasta sopimuskaudelle 01.09.2022 - 31.08.2026 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) + yhdellä (1) vuodella ajalle 01.09.2026 - 31.08.2027 ja 01.09.2027 - 31.08.2028, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Laitteen tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset mm. rakenteen, varusteiden, työ- ja paloturvallisuuden sekä sähköturvallisuuden osalta. Leasing- palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Laitekokonaisuuden käyttötarkoituksena on autoimmuunisairauksien hoito. Hankintaan sisältyy laitteisto, käytettävät kulutustarvikkeet, huolto, laitekoulutukset ja käyttäjätuki sekä varalaite leasing-sopimuskaudelle (48 kk) + mahdolliset optiokaudet. Plasmanvaihtohoitojen määrät vaihtelevat vuosittain riippuen potilaiden määrästä eikä tilaaja sitoudu mihinkään hankintamääriin. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.