Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
398269
Hankinnan nimi
Linja-autokuljetukset Kontiolahden seurakunnan tarpeisiin
Päätöspäivämäärä
11.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Savo-Karjalan Linja Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti linja-autokuljetusten hankinnan tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti Kontiolahden seurakunnan tarpeisiin sopimuskaudelle 01.08.2022 - 31.07.2024 + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Sopimus jatkuu yhdellä (1) vuodella ajalle 01.08.2024 - 31.07.2025, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Tilaukset suoritetaan tarpeen mukaan. Tilaaja ei sitoudu mihinkään vähimmäistilausmääriin. Yöpymistä vaativat retket ja auton vuokraus ilman kuljettajaa eivät kuulu tämän sopimuksen piiriin. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan puitejärjestely, jossa tilaajat tulevat tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.