Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
404357
Hankinnan nimi
Laituri palo- ja pelastuslaitoksen veneelle
Päätöspäivämäärä
12.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Reittitiimi Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Rakennusurakka
Lisätietoa

Raahen kaupungin tekninen keskus pyytää tarjouksia laiturista asennettuna Lapaluotoon palo- ja pelastuslaitoksen veneelle. Laiturin tulee olla raskasponttoonilaituri, joka soveltuu tuulisiin olosuhteisiin ja on soveltuva palo- ja pelastuslaitoksen veneelle (liitteenä kuvat veneestä). Työn tulee olla valmis 18.11.2022 mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 27.6.2020 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee tutustua annettuihin vastauksiin sekä käyttää hyväkseen mahdollisia täsmennettyjä tietoja tarjousta antaessaan. Tarjoukset on toimitettava viimeistään 1.8.2020 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe. Muulla tavalla jätettyjä tarjouksia ei hyväksytä.