Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
381464
Hankinnan nimi
Vesihuollon asiakastietojärjestelmä
Päätöspäivämäärä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti asiakastietojärjestelmän toimittamisen ja ylläpidon hankinnan Joensuun Vesi -liikelaitokselle, Liperin vesihuoltolaitokselle, Kontiolahden vesihuoltolaitokselle, Outokummun kaupungin vesi- ja viemärilaitokselle sekä Polvijärven vesihuoltolaitokselle sopimuskaudelle 20.6.2022 – 31.5.2025 + mahdollisuus jatkaa toistaiseksi voimassa olevana. Sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana kuuden (6) kuukauden irtisanomisajalla 1.6.2025 lähtien, ellei Pohjois-Karjalan hankintatoimi irtisano sopimusta päättymään sopimuskauden loppuun. Jos sopimus irtisanotaan, se tehdään viimeistään kuusi (6) kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä kirjallisesti. Toimittajan irtisanoessa sopimuksen, irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta. Mikäli sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, sovelletaan sopimuskaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana, mikäli Pohjois-Karjalan hankintatoimi niin haluaa. Asiakastietojärjestelmällä hoidetaan asiakashallinta, asiakaspalvelu, asiakassopimukset, mittarointi, mittariluenta, vesi- ja jätevesilaskutus sekä työlaskutus. Joensuun Veden osalta järjestelmässä hoidetaan myös myyntireskontra. Mukana olevilla tahoilla on lisäksi laskujen käsittelyn osalta toisistaan poikkeavia prosesseja. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.