Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
405706
Hankinnan nimi
Koivuluodon monitoimihallin LVIA-suunnittelupalvelut
Päätöspäivämäärä
17.8.2022
Hankintayksikkö
Raahen kaupunki
Valitut toimittajat

Granlund Oulu Oy -

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Raahen kaupungin Tekninen keskus pyytää tarjousta Raahen kaupunkiin Koivuluodon urheilu- ja virkistyspalveluiden alueelle rakennettavan monitoimihallin LVIA-suunnittelupalveluista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Kiinteistön omistaa Raahen kaupunki. Suunnittelu ei sisällä rakentamisen aikaista suunnittelua ja kokouksia, rakennusaikaiselle suunnittelutyölle pyydetään erillinen tuntihinta ja kokouspalkkiohinta matkakuluineen. Monitoimihalli on laajuudeltaan noin 3600 brm2 ja sen tulee sisältää tilaohjelmaluonnoksen mukaiset tilat ja mahdollistaa hankesuunnitelmassa kuvattujen lajien ja toimintojen järjestäminen. Suunnittelukokonaisuuteen sisältyy myös tarjouspyynnön liitteenä olevasta yleiskartasta ilmenevä, hallin välittömässä läheisyydessä sijaitseva laaja piha-alue, varusteluineen, pysäköintijärjestelyineen ja pysäköintialueineen (Piha- ja parkkialueen luonnos on esitetty hankesuunnitelman sivulla 5 kuvassa 1). Työssä sovelletaan Raahen kaupungin suunnitteluohjeita. Työ tulee aloittaa heti, kun hankintapäätös on lainvoimainen. LVIA -suunnittelu ja tehtävään sisältyy liitteenä oleva Uimahallin taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelo, Taloteknisen suunnittelun tehtäväluettelon TATE 18 soveltaminen LVIA- ja RAU ilmoitetut tehtävät. Edellisten lisäksi LVIA-suunnitteluun sisällytetään seuraavat tehtävät: Työturvallisuuden huomioon ottaminen suunnittelussa VNa 205/2009 mukaisesti. Tarjoajan tulee tutustua myös tarjouspyyntöasiakirjojen liitteenä olevaan ohjekorttiin uimahallit, tilaajan ohje, RT103270. Monitoimihallin yleissuunnittelun tulee valmistua 1.12.2022 mennessä, OKM:n avustushakemusasiakirjojen 16.12.2022 mennessä, toteutussuunnittelun 1.4.2023 mennessä ja rakentaminen v. 2024 loppuun mennessä. Tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset on lähetettävä 3.8.2022 klo 12.00 mennessä. Kysymykset tulee lähettää Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista. Samasta paikasta löytyvät myös kysymyksiin annetut vastaukset. Tarjoajien tasapuolisen kohtelun turvaamiseksi muulla tavoin esitettyihin kysymyksiin ei vastata. Mikäli tarjoaja huomaa tarjouspyynnössä epäselvyyksiä tai ristiriitoja tai jokin tarjouspyynnössä esitetty asia on tulkinnanvarainen, tarjoajan velvollisuus on tuoda asia esille toimittamalla tarkentava kysymys. Tarjoajan tulee huomioida tarjousta tehdessään edellä mainitut kysymykset ja niihin annetut vastaukset, koska ne sisältävät viimeisimmän tarjouspyyntöä koskevan tiedon. Tarjoukset on toimitettava 10.8.2022 klo 12.00 mennessä. Kilpailutusjärjestelmä sulkeutuu automaattisesti 12:00:00. Automattisen sulkeutumisen jälkeen järjestelmä ei ota vastaan myöhästyneitä tarjouksia (12:00:00). Tarjoukset on lähetettävä sähköisesti Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaalista osoitteesta https://tarjouspalvelu.fi/raahe Muulla tavoin toimitettuja tarjouksia ei oteta vastaan. Tarjoajan tulee ladata tarjouksen liitteeksi vain tarjouspyynnössä pyydetyt liitteet (mikäli tarjoaja on ladannut tarjouksen liitteeksi muita kuin pyydettyjä asiakirjoja ja selvityksiä, ne voivat johtaa tarjouksen hylkäämiseksi niissä esiintyvien ristiriitaisuuksien vuoksi).