Hankintapäätös

Hankinnan tunniste
392888
Hankinnan nimi
Hammastekniset proteettiset työt sekä digitaalisesti jäljennettävät työt, Siun sote (OSITTAINEN UUDELLEENKILPAILUTUS)
Päätöspäivämäärä
19.8.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut