Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2020-2590
Hankinnan nimi
Yleislääkäreiden rekrytointipalvelut
Päätöspäivämäärä
25.8.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

Mediapu - 1. Yleislääkäreiden rekrytointipalvelu virka-ajan ulkopuolinen päivystystyö

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

YLEISLÄÄKÄREIDEN REKRYTOINTIPALVELU/ OSA-ALUE 1 VIRKA-AJAN ULKOPUOLINEN PÄIVYSTYSTYÖ Rovaniemen kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalvelut on pyytänyt tarjouksia yleislääkärien rekrytointipalvelusta julkiseen perusterveydenhuoltoon Rovaniemen kaupungin alueelle avovastaanotoille, kuntoutusosastoille, sektorityöhön ja päivystykseen. Tämä hankintapäätös koskee hankinnan osa-aluetta 1/ virka-ajan ulkopuolinen päivystystyö. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Sopimus astuu voimaan, kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja molemmat osapuolet ovat sopimuksen allekirjoittaneet. Sopimus on voimassa 31.12.2023 saakka. Tilaaja varaa oikeuden yhteen (1) yhden (1) vuoden mittaiseen optiokauteen. Tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttöönotosta vähintään kolme (3) kuukautta ennen mahdollisen optioiden käyttöönottoa. Optiossa on kyse tilaajan oikeudesta, ei velvollisuudesta. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava SOTE-hankinta, johon sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin avointa hankintamenettelyä käyttäen. Hankinnasta on julkaistu tarjouspyyntö 9.6.2022 Rovaniemen kaupungin Pienhankintapalvelussa osoitteessa www.pienhankintapalvelu.fi. Tarjousten jättöaika päättyi 24.7.2022 klo 00:00. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset viimeistään ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKASTAMINEN Tarjousten käsittelyn toisessa vaiheessa tarkistettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus. Molempien tarjoajien tarjoukset todettiin tarjouspyynnön mukaisiksi ja ne hyväksyttiin tarjousten hintavertailuun.