Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2021-047
Hankinnan nimi
Kuntouttava työtoiminta
Päätöspäivämäärä
30.8.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Live-säätiö sr - Samaria rf - Sotek-säätiö - Uudenmaan vammaispalvelusäätiö -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kuntouttavassa työtoiminnassa pyritään parantamaan siihen osallistuvan henkilön työllistymisen edellytyksiä ja elämänhallintaa. Kuntouttava työtoiminta on sovitettava henkilön työ- ja toimintakyvyn sekä osaamisen mukaan siten, että se tukee näitä tavoitteita tarkoituksenmukaisella tavalla. Kuntouttava työtoiminta on suunnattu 17–25-vuotiaille työttömille nuorille sekä yli 25-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Porvoossa suurin osa toimintaan osallistuvista asiakkaista tulee olemaan varttuneempia pitkäaikaistyöttömiä. Kuntouttavassa työtoiminnassa ei synny työ- tai virkasuhdetta henkilön ja toimintaa järjestävän tahon välille. Kuntouttavaan työtoimintaan osallistuville henkilöille ei makseta palkkaa, vaan asiakkaiden toimeentulon perustana on joko työmarkkina- tai toimeentulotuki, jotka maksetaan julkisista varoista. Kuntouttavaa työtoimintaa tulee järjestää kullekin kuntouttavan työtoiminnan asiakkaalle 3-12 kuukauden mittaiseksi jaksoksi kerrallaan. Jakson aikana henkilön tulee osallistua kuntouttavaan työtoimintaan vähintään yksi (1) ja enintään neljä (4) päivää kalenteriviikossa. Kuntouttavan työtoiminnan tulee kestää yhden päivän aikana vähintään neljä (4) tuntia. Kuntouttavan työtoiminnan toimintapisteiden helppo tavoitettavuus on keskeinen edellytys sille, että kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat saadaan sitoutettua toimintaan. Tästä johtuen palvelu tulee tuottaa lähipalvelutyyppisesti ja järjestämispaikkoihin on oltava hyvät kulkuyhteydet. Toimipisteiden tulee sijaita kohtuullisella kävelyetäisyydellä paikallisliikenteen pysäkeiltä (noin 500 m). Kauempana sijaitseviin kohteisiin palveluntuottajan tulee järjestää kuljetus kustannuksellaan. Toiminta on järjestettävä arkisin normaalina toimistotyöaikana (klo 8-16). Jokaisen valittavan palveluntuottajan tulee kyetä ottamaan kuntouttavaan työtoimintaan vähintään viisi (5) henkilöä kerrallaan.