Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022398371
Hankinnan nimi
Ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-, mittaus-, säätö-, huolto- ja asennustyöt
Päätöspäivämäärä
31.8.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Are Oy - ILMA-EERO OY -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kiinteistöihin kohdistuvat työt ovat pääsääntöisesti olemassa olevien ilmanvaihtojärjestelmien korjaus-, kunnossapito- ja muutostöitä. Työnjohdosta vastaa palveluntuottaja. Tehtäviä voi olla esim. joku seuraavista: 1. Ilmanvaihtojärjestelmä nuohotaan. 2. Ilmanvaihtojärjestelmän äänenvaimennusosat käsitellään kuituja sitovalla aineella/uusitaan. 3. Tilamuutosten takia ilmanjakoa muutetaan. 4. Ilmanvaihtojärjestelmän päätelaitteet vaihdetaan. 5. Ilmavirrat mitataan ja säädetään. 6. Ilmanvaihtolaitteiston osia huolletaan ja vaihdetaan mm. puhaltimet, patterit ja säätöpellit. Puhdistus- ja huoltotyöhön kuuluvat kiinteistöjen, päiväkotien, koulujen, sairaaloiden yms. ilmanvaihtokanavien puhdistus, tulo- ja poistoilmaventtiilien puhdistus ja vaihto, poisto- ja tuloilmakoneiden puhdistus- ja huolto, lämmitys-, jäähdytys- ja LTO- patterien puhdistus ja huolto sekä TK / PK -ulkosäleikköjen puhdistus. Puhdistus- ja huoltotyöt voivat koskea vain osaa rakennusta. Hankintayksikkö ei sitoudu tiettyihin hankintamääriin sopimuskauden aikana. Palveluita tilataan sopimusaikana tarpeiden ja määrärahojen puitteissa. Toimeksiantokohtaiset tavoitteet määritetään kussakin hankkeessa erikseen. Tilaaja voi hankkia sopimuksen puitteissa puitejärjestelykumppaneilta myös saneeraus- ja uudisrakennusurakoihin sisältyviä, hankinnan kohteena olevia ilmanvaihtojärjestelmien töitä, mutta sopimus ei muodosta palveluntuottajille yksinoikeutta rakennusurakoiden sisällä tehtäviin ilmanvaihtojärjestelmien puhdistus-, mittaus-, säätö-, huolto- ja asennustöihin.