Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
399349
Hankinnan nimi
Keminmaan kunnan IT-laitteiden puitetoimittajat
Päätöspäivämäärä
23.8.2022
Hankintayksikkö
Keminmaan kunta
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
Kansallinen hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Keminmaan kunta pyytää tarjouksianne kunnan IT-laitteiden toimittamisesta. Kunta valitsee puitejärjestelyyn kolme (3) toimittajaa, joilta laitteet hankitaan ajalla 9/2022 - 8/2024. Sopimukseen liittyy mahdollinen optiovuosi. Puitetoimittajat valitaan esimerkkikilpailun avulla. Tässä esimerkkikilpailussa kilpailutetaan kannettavan tietokoneen kautta seuraavat laitteet; - Kannettavat tietokoneet - Pöytäkoneet - Tulostimet - Monitorit. Tarjouspyynnössä mainittu laite edustaa kunnan tyypillistä laitetta ja sen vähimmäisvaatimuksia. Kilpailutuksen avulla kunta saa puitetoimittajan hintatasosta käsityksen. Laitteiden mallien ja niiden hintojen kehitystä seurataan jatkossa puitejärjestelyn piirissä olevien toimittajien kesken ja valitaan kulloinkin soveltuvin ja hinnaltaan kokonaistaloudellisesti edullisin malli.