Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
ROIDno-2022-2842
Hankinnan nimi
Kasvuohjelman laatiminen asiantuntijapalveluna
Päätöspäivämäärä
6.9.2022
Hankintayksikkö
Rovaniemen kaupunki
Valitut toimittajat

FCG Finnish Consulting Group Oy

Hankinnan tyyppi
Kevennetty kilpailutus (pisteytys)
Hankintalaji
Palvelut
Ennakoitu arvo
10000,00
Lisätietoa

Rovaniemen kaupungin elinvoimapalvelut on pyytänyt tarjouksia asiantuntijapalvelusta Rovaniemen kaupungin kasvuohjelman laatimiseen. Palveluntarjoajan tehtävänä on laatia Rovaniemen kaupungin kasvuohjelma toteuttaen sovitut osallistavat kokonaisuudet asiakaslähtöisesti. HANKINNAN SOPIMUSKAUSI JA OPTIO Hankinnan sopimuskausi on 15.9.2022-30.11.2022. Sopimus syntyy, kun osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. ILMOITUS- JA HANKINTAMENETTELY Hankintaan sovelletaan Rovaniemen kaupunkikonsernin pienhankintaohjeita. Hankinta kilpailutettiin rajoitettua hankintamenettelyä käyttäen. TARJOAJIEN SOVELTUVUUS Tarjousten käsittelyn ensimmäisessä vaiheessa tarjoajien tuli täyttää kaikki tarjouspyynnössä kelpoisuudelle asetetut vaatimukset tullakseen hyväksytyksi tarjousten käsittelyn seuraavaan vaiheeseen. Tarjoajat vakuuttivat täyttävänsä kaikki lakisääteiset, yhteiskunnalliset ja taloudelliset kelpoisuudelle asetetut vaatimukset. Tilaaja selvittää voittaneelta tarjoajalta pyydetyt selvitykset ja todistukset ennen sopimuksen allekirjoittamista. TARJOUSTEN TARJOUSPYYNNÖN MUKAISUUDEN TARKISTAMINEN Tarjouksen tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistamisessa todettiin, että kaikki tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.