Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
404024
Hankinnan nimi
Puhas Oy:n toiminta-alueen kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräys ja kuljetus
Päätöspäivämäärä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Pohjois-Karjalan hankintatoimi
Valitut toimittajat

Lassila & Tikanoja Oyj -

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Pohjois-Karjalan hankintatoimi kilpailutti Puhas Oy:n toiminta-alueen kartonki-, lasi- ja muovipakkausten sekä pienmetallin keräyksen ja kuljetuksen hankinnan sopimuskaudelle 01.07.2023 - 30.06.2028 + yhden (1) + yhden (1) vuoden optiomahdollisuus. Tilaajan päätöksellä urakka-aikaa ja sopimusta voidaan jatkaa kahdella ( 2) yhden (1) vuoden optiolla. Tilaaja ilmoittaa optioiden käytöstä Urakoitsijalle kuusi ( 6) kuukautta ennen niiden käyttöönottoa. Mikäli sopimus jatkuu, sovelletaan optiokaudella hankintasopimusta entisin ehdoin, sen mukaisesti kuin ne ovat voimassa sopimuskauden päättyessä. Allekirjoittaessaan hankintasopimuksen sopimustoimittaja sitoutuu omalta osaltaan siihen, että sopimus jatkuu mainitun määräajan, mikäli tilaaja niin haluaa. Hankinta koskee Puhas Oy:n toiminta-alueelta pakkausjätteiden kiinteistökohtaista keräystä ja kuljetusta hankintaohjelmassa määritellyiltä alueilta sekä pakkausjätteiden toimittamista tuottajayhteisön osoittamiin vastaanottopaikkoihin. Hankinnassa tarkoitetut pakkausjätteet käsittävät kartonki-, lasi- ja muovipakkaukset sekä pienmetallin. Palvelun tulee täyttää Euroopan unionin suoraan velvoittavien säädösten, Suomen lakien ja asetusten sekä viranomaisten antamat määräykset. Hankintamalli on yhden (1) toimittajan sopimus, jossa tilaaja tulee tekemään tilaukset suoraan valitulta toimittajalta.