Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022-014
Hankinnan nimi
Erikoishammasteknikon palvelut
Päätöspäivämäärä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Porvoon kaupunki
Valitut toimittajat

Erikoishammasteknikko Johan Järvinen tmi - Hammaslaboratorio Lundent Oy -

Hankinnan tyyppi
Sosiaalipalvelut ja muut erityispalvelut - hankintasopimukset - hankintailmoitus
Hankintalaji
Palvelut
Lisätietoa

Kyseessä on liitteen E mukainen sosiaali- ja terveyspalveluhankinta, jonka arvo ei ylitä EU-kynnysarvoa.