Hankintapäätös

Avaa hankintapäätös
Hankinnan tunniste
2022407054
Hankinnan nimi
Hiekoitussepeli
Päätöspäivämäärä
7.9.2022
Hankintayksikkö
Kotkan kaupunki
Valitut toimittajat

Hankinnan tyyppi
EU-hankintailmoitus
Hankintalaji
Tavarahankinnat
Lisätietoa

Kotkan kaupungin tekniset palvelut pyytää tarjousta hiekoitussepelistä (3-6mm), talvikausille 2022-2024. HINTASIDONNAISUUDET Urakkahinnat sidotaan maarakennuskustannusindeksi (2015=100) toukokuun 2022 kokonaisindeksin pisteindeksilukuun 125,31. Hintoja tarkistetaan 12 kuukauden välein. Hinnan tarkistuksesta ja uusista sopimushinnoista tulee tiedottaa tilaajaa ennen seuraavaa laskutuskautta. Tarkistus tehdään aina vertaamalla viimeisimmän kuukauden indeksiarvoa sopimuksen peruspistelukuun. Mikäli tarkistusindeksin luku on korkeampi tai alempi kuin perusindeksin luku, hintaa korotetaan tai alennetaan vastaavasti.